Vid valet av menskopp så är det viktigt att veta ungefär hur mycket du blöder – varför det?
Jo, om du blöder mycket, så behöver du generellt en större kopp än om du blöder mindre.

Men hur vet vi hur mycket vi blöder?
Utgå från det mensskydd som du använder i dag.
Använder du en minitampong eller bara en tunn binda som du klarar dig bra med, och byter utan att blöda igenom var fjärde timma, så kan du oftast titta på en mindre menskopp.

Här är nivåindelningen för blödningsmängd kopplat till tampong/binda som den europeiska organisation för producenter av absorberande intimhygienskydd använder sig av på sina förpackningar:

Tamponger och bindors klassificeringar av lite/normal/riklig mens

<6 g Lites/Lights “very light to light flow” [vår översättning: Lite]

6-9 g Regular/Slender/Mini  “light to medium flow” [vår översättning: Lite till normal]

9-12 g Super “medium to heavy flow” [vår översättning: Normal till riklig]

12-15 g Super Plus “heavy flow” [vår översättning: Riklig]

15-18 g Super Plus Extra “very heavy flow” [vår översättning: Mycket riklig]

Källa: Ahpma

Hur många gram blod rymmer en menskopp?
Om vi i en jämförelse utgår från tabellen här ovan, så kan vi säga att en menskopp rymmer betydligt mer.
I tabellen ovan använder de begreppen lite/normal/riklig, precis som vi om menskopparna.
Det är dock lite vanskligt att jämföra gram och milliliter, eftersom vi då förutsätter att 1 milliliter blod väger 1 gram. Som vi alla vet så kan blod vara tjockare och väga mer, men även vara tunt som vatten ibland.
Vi har med tabellen bara för att du ska kunna se lite närmare hur mycket du blöder.
En menskopp som rymmer ca 15–20 ml (som vår Femmecup och den lilla Fleurcup), rymmer alltså motsvarande ca 20 gram blod. Menskoppen suger dessutom inte upp varken blod eller kroppens eget sekret, utan samlar bara upp blodet när det är på väg ut ur kroppen, vilket är skonsammare för slidans naturliga miljö.
Eftersom tampongerna suger upp även ditt naturliga sekret, så blir den dessutom ”full” snabbare än menskoppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *